Privacy & cookie beleid
Laatste update: 1 januari 2023


Wie we zijn:
Willwork Graphic Design & Prepress Studio
Heerdweg 144, 9800 Meigem – België
T: +32 (0)9 336 72 92
E: info@willwork.be
BTW-nummer: BE 0861.718.504

Willwork is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van de gegevens die via Willwork.be worden verzameld

Waarom we (niet) persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen:
Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt Willwork.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van Willwork.be bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe de bezoekers van Willwork.be zijn website gebruiken. Willwork.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP)-adressen. Willwork.be gebruikt echter geen IP-adressen om zijn bezoekers te identificeren en maakt dergelijke informatie niet bekend, behalve onder dezelfde omstandigheden als waarin het persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt en openbaar maakt, zoals hieronder beschreven.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie:
Bepaalde bezoekers van Willwork.be kiezen ervoor om met Willwork.be te communiceren op een manier die Willwork.be verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat Willwork.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. Zo vragen we bezoekers die ons contactformulier gebruiken om een gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. In elk geval verzamelt Willwork.be dergelijke informatie alleen voor zover dit nodig of gepast is om het doel van de interactie van de bezoeker met Willwork.be te vervullen. Willwork.be maakt nooit persoonlijk identificeerbare informatie bekend aan andere partijen. Alle informatie die op Willwork.be wordt verzameld, wordt behandeld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie:
Willwork.be maakt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend aan projectbeheerders en/of werknemers die (i) die informatie nodig hebben om deze namens Willwork.be te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn via Willwork.be. zijn, en (ii) die ermee hebben ingestemd deze niet aan anderen bekend te maken. Willwork.be zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Behalve aan projectbeheerders en/of werknemers maakt Willwork.be mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend wanneer dit wettelijk verplicht is, als u toestemming geeft om uw informatie te laten delen, of wanneer Willwork.be in goed vertrouwen gelooft die openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van Willwork.be te beschermen. Willwork.be neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Gebruik van persoonsgegevens:
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen.
Wettelijke gronden voor het verwerken van persoonsgegevens:
Wij beroepen ons op een of meer van de volgende verwerkingsvoorwaarden:
- onze legitieme belangen bij de effectieve levering van informatie en diensten aan u;
- uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven;
- wettelijke verplichtingen.

Toegang tot gegevens:
U hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Als u een kopie wilt van sommige of al uw persoonlijke gegevens, volg dan de instructies aan het einde van dit beleid. Alle verstrekte gegevens kunnen door de bezoeker worden bekeken, gewijzigd en/of verwijderd door ons een e-mail te sturen op info@willwork.be.

Bewaring van persoonsgegevens:
We bewaren uw persoonlijke informatie op onze systemen alleen zo lang als nodig is om contact met u op te nemen en/of aan projecten te werken. We bewaren contactgegevens totdat een bezoeker verzoekt om die informatie uit onze systemen te verwijderen. Als u ervoor kiest om uw gegevens te verwijderen, kunnen we bepaalde beperkte informatie over u bewaren, zodat we uw verzoek kunnen honoreren.
Willwork.be zal geen persoonlijke gegevens verwijderen uit logs of records die nodig zijn voor de werking, ontwikkeling of archieven van de Willwork.be-website.

Wanneer verwijdering wordt gevraagd of anderszins vereist, zullen we de gegevens van betrokkenen anonimiseren en/of hun informatie verwijderen van openbaar toegankelijke sites als het verwijderen van gegevens essentiële systemen zou beschadigen of de logs of records zou beschadigen die nodig zijn voor de werking, ontwikkeling of archivering gegevens van de website Willwork.be.

Rechten met betrekking tot uw gegevens:
Mogelijk hebt u bepaalde rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

U kunt met name het recht hebben om:
- een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben;
- vragen dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben bijwerken, of onafhankelijk dergelijke persoonlijke informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is;
- te vragen dat we persoonlijke informatie die we over u bewaren van live-systemen verwijderen, of de manier beperken waarop we dergelijke persoonlijke informatie gebruiken (voor informatie over verwijdering uit archieven, zie het gedeelte "Bewaring van persoonlijke informatie");
- bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens; en/of
- uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (voor zover dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming en toestemming de enige toegestane basis voor verwerking is).

Als u deze rechten wilt uitoefenen of als u wilt weten of deze rechten op u van toepassing zijn, volg dan de instructies aan het einde van deze privacyverklaring.

Links van derden:
Onze website kan links bevatten naar andere websites die worden aangeboden door derden die niet onder onze controle staan. Houd er bij het volgen van een link en het verstrekken van informatie aan een website van derden rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gegevens die aan die derde partij worden verstrekt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Willwork.be-website, dus wanneer u andere websites bezoekt, zelfs wanneer u op een link op Willwork.be klikt, dient u hun eigen privacy- en cookiebeleid te lezen.

Geaggregeerde statistieken:

Willwork.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. Willwork.be maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend anders dan beschreven in dit beleid.

Cookies:

Bovendien wordt er automatisch informatie verzameld over hoe u onze website gebruikt met behulp van "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te volgen en om statistische rapporten over de website-activiteit samen te stellen. Deze statistische rapporten blijven geheim voor derden.

Wijzigingen in het privacybeleid:

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Willwork.be zijn privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. Willwork.be moedigt bezoekers aan om regelmatig onze pagina Privacy- en cookiebeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacy- en cookiebeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Contact:

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacy- en cookiebeleid of informatie die we over u hebben door een e-mail te sturen naar: info@willwork.be